Персоналізована терапія вилікувала рак крові у мишей

Американські вчені розробили новий метод прицільної персоналізованої терапії В-клітинних лімфом. Результати їх роботи опубліковані в.


Співробітники Стенфордського університету вибрали в якості мішені для терапії варіабельну ділянку В-клітинного рецептора, відомий як ідіотип. Він високоспецифічний для клітин пухлини і відрізняється від здорових В-лімфоцитів. Водночас ідіотип пухлинних клітин індивідуальний для конкретного пацієнта, що робить застосування готових моноклональних антитіл непрактичним.


Дослідники запропонували визначати структуру ідіотипу у кожного пацієнта. Потім в існуючих бібліотеках підбирається невеликий пептид із спорідненням до цього ідіотипу, який синтезують хімічно. У цей час у пацієнта забирають антитіла і відокремлюють від них незмінювані фрагменти, здатні до кристалізації (Fc). Синтезований пептид хімічно пов'язують з Fc, отримуючи високоспецифічне щодо конкретної пухлини напівсинтетичне пептидне антитіло (peptibody).

Під час експерименту in vitro пептидні антитіла протягом 24 годин активували в пухлинних клітинах фермент апоптозу каспазу-3, що призводило до їхньої загибелі. Крім того, напівсинтетичні молекули активували фагоцитоз клітин пухлини макрофагами, причому робили це більш сильно і специфічно, ніж моноклональні антитіла до конкретного ідіотипу і препарат ритуксимаб (моноклональне антитіло до В-лімфоцитарного антигену CD20).

Експеримент на імунодефіцитних мишах з пересадженою людською лімфомою показав, що період напіввідання пептидних антитіл з плазми крові становить близько 24 годин. Їх чотириразове введення з інтервалом на добу призвело до повного розсмоктування пухлин у всіх тварин, які отримали терапію, при цьому у мишей з контрольної групи спостерігалося інтенсивне зростання новоутворень.

"Пептидні антитіла втричі менше звичайних антитіл за молекулярною масою, що забезпечує їх краще проникнення в тканини; вони дозволяють одній молекулі містити більше двох антигенсв'язуючих ділянок, що підвищує авідність до мішені ", - пишуть дослідники.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND